Vad är stafylokocker?

I vår omgivning finns en mängd olika bakterier. De finns i jorden, på huden, i näsan, i tarmarna. Många bakterier är våra medarbetare – i tarmen finns till exempel bakterier som tillverkar det K-vitamin vi faktiskt behöver.

Stafylokocker finns av många olika slag. Av dessa är särskilt tre sjukdomsframkallande:

* Staphylococcus saprophyticus, som kan orsaka urinvägsinfektion.
* Staphylococcus epidermidis, som kan orsaka infektion hos personer som fått olika typer av proteser inopererade, tex en ny höftled.
* Staphylococcus aureus, den gula stafylokocken.

Om man undersöker fullt friska personer med en bakterieodling finns denna bakterie i näsan hos närmare hälften av befolkningen. Som tur är ger dessa gula stafylokocker oftast inga besvär alls. Det är först när man får en ökad känslighet i kroppen, när skyddsmekanismerna helt eller delvis satts ur spel, som stafylokockerna kan ge infektion. Risken för infektion ökar till exempel då man får ett sår på huden, ett operationssår eller en allvarlig kroppssjukdom. Infektion med stafylococcus aureus, den gula stafylokocken, kan förorsaka alltifrån små hudinfektioner till mycket allvarliga, ibland livshotande, infektioner som sepsis – infektion i blodet.

Stafylococcus aureus kan, förutom infektion, även orsaka förgiftning (intoxikation). Det kan bland annat ske genom matförgiftning, där stafylokocker i dåligt tillagad och dåligt förvarad mat producerat stora mängder av ett toxin (ett slags gift). Giftet kan finnas kvar i maten även om bakterierna försvunnit i matlagningen.

Stafylokockinfektioner behandlas med antibiotika, särskilda stafylokockpenicilliner. Ett allvarligt problem är den ökande mängden resistenta (motståndskraftiga) bakterier, sådana där vanligt stafylokockpenicillin inte hjälper. Det finns då speciella antibiotika att ta till.

Vill du läsa mer om hur du skyddar dig själv och andra? SMITTSTOPP.com har mycket infromation om detta.