Mossa på tak och takpannor

Det kan resultera i stora omkostnader att fixa tak samt takpannor som har råkat ut för växtlighet av mossa. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som trivs där det är mycket fukt och gärna i skugga. Ibland kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer avgörande – lavar växer ogärna där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga ställen.

Mossa tycker även om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket gör de flesta hustak till trevliga ställen för mossa. I synnerhet om hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är således mer vanligt med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak.

Det är betydelsefullt att inte låta mossan få något fäste i takpannorna med tanke på att de växer in innanför takpannorna och då vintern nländer med köld samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan brista. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan leda till fuktskador och mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns en del olika knep för att hålla mossan frånvarande. Ett klassiskt sådant är att foga en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den ränna på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att gro.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det krävs surt nedfall för att få den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är mycket bra för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att hålla taket mossfritt overksam.

Det är betydelsefullt att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det många skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller några grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte ta bort mossan som redan finns där.

För att bli av med redan existerande mossa på takpannorna finns det i själva verket bara en sak man kan uträtta, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt ta bort mossan. Det utför man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är dessutom mycket lättare att sopa bort uttorkad mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan även testa att nyttja järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken är rejäl att takpannorna missfärgas. Man kan också rengöra taket med hjälp av högtryckstvätt, men det är även en aning vanskligt då det kan leda till fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man ska göra.

Alltså ska man tänka på hur man kan motverka att mossan får förankring på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.