Posts Tagged sanera mögel


Sanering – ett effektivt sätt att bli kvitt med mögel

Att sanera mögel kan betyda allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en fullständig inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur djupt och utbrett möglet är. Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. […]

Read More...