Posts Tagged mögelsvamp


Hur blir man effektivt av med mögelsvamp?

Det första man brukar fundera på i förbindelse med mögelsvamp är dålig lukt och problem. Det förekommer en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan utsöndra mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som illa lukt). Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs […]

Read More...