Posts Tagged mögelsanering


Att sanera kan utföras på olika vis

När det gäller mögel alternativt övrig mikrobiell påväxt så kan sanering genomföras på flera skilda vis. Vilket vis man väljer ska helst grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man ges från möglet. Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade […]

Read More...