Posts Tagged mögel i krypgrund


Behandla möglet i krypgrunden i god tid

Ifall en krypgrund blivit inbyggd finns det stor risk att den blir invaderad av mögel. Krypgrund är en metod att anlägga fundament på lite mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det genomförbart att upprätta ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus […]

Read More...