Posts Tagged mögel i källare


Källaren är en vanlig plats där möglet angriper

Det är inte alls sällsynt med mögel i källare. Det finns diverse orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, utöver badrum och vindar. En vanlig anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor […]

Read More...