Posts Tagged mögel i hus


Mögel i hus, hur det uppkommer

Mögel i hus Det är inte speciellt trevligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis odugligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen väsentligt för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig. Man upptäcker […]

Read More...