Posts Tagged järnsulfat


JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för pigmentering samt konservering av timmer samt såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

Järnvitriol används dessutom som fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan dessutom användas vid målning av träfasader. Behandlingen skänker träet en grå ton som efter viss tidrymd liknar den gråa yta som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synlig efter åtgärd. […]

Read More...