Stafylokocker (staphylococcus aureus)

Gula stafylokocker är bakterier som kan orsaka allvarliga, svårbehandlade infektioner och matförgiftning. Gula stafylokocker är en av de vanligaste bakterierna.

Gula stafylokocker tillhör de vanligaste bakterierna i vår omgivning. De flesta barn och vuxna är någon gång bärare av dessa, främst i näsan men även på andra slemhinnor och på huden. Den medicinska benämningen är Staphylococcus aureus, som förkortas SA.

SA är den vanligaste orsaken till variga sårinfektioner. De kan skapa varbölder. Bakterierna kan också orsaka lunginflammation, hjärnhinneinflammation och svårbehandlade infektioner i skelett och leder. Infektioner i blodet och på hjärtklaffar är mycket allvarliga och ofta dödliga.

En viss typ av dessa bakterier, MRSA (meticillin-resistenta gula stafylokocker), har utvecklat motståndskraft mot de penicilliner och penicillinliknande antibiotika som vanligen används mot infektioner orsakade av stafylokocker.

SA kan också orsaka matförgiftning. Eftersom bakterien ofta finns på människans hud, nagelband och i näsan kan den lätt hamna i mat under tillagning. Bakterien kan bilda ett gift, ett så kallat toxin, i maten. Det kan finnas i exempelvis bakverk, såser, skivat kött och ägg.

Förebyggande

Matförgiftning

För att minimera risken för matförgiftning är det viktigt att ha god allmän hygien. Kockar på restauranger som har infekterade sår på hud eller i ansiktet bör avstängas från sitt arbete. Mat ska kylas ner hastigt och inte förvaras i stora kärl.

MRSA

För att förebygga risken för spridning av MRSA inom vården är det viktigt med noggrann hygien. Patienter som misstänks vara bärare av MRSA ska undersökas. De som är smittade vårdas så att de inte riskerar att smitta andra.

Egenvård

Om du kräks mycket eller har svår diarré är det bra att dricka vätskeersättning eftersom kroppen förutom vätska även förlorar salter. Det är viktigt att återställa vätskebalansen genom att dricka rikligt.

Du tillgodogör dig vätskan bäst genom att dricka i små portioner med täta mellanrum. När diarréerna avtar kan du börja äta som vanligt igen, men fortsätt att dricka rikligt så länge avföringen är lös.

Du kan blanda vätskeersättning själv eller köpa på apotek. Ge inte egenblandad vätskeersättning till barn under 12 år.