Påväxt på huset – ett typiskt problem

Påväxt, eller mikrobiell påväxt som det också kan heta, är en samlingsterm för både mögel samt bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken form det rör sig om en god idé att försöka få undan det innan det ställer till med större problem.

En mikrob är en levande organism som man inte kan skåda med hjälp av blotta ögat. Vad som räknas hit är emellanåt diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, somliga mögelsvampar, växter samt djur. Det är alltså en oerhört vid grupp organismer, där en del kan verka hälsovådligt, andra inte alls och några beter sig som opportunister – de är endast hälsofarliga när tillfälle ges, men annars kanske rent nödvändiga för vår överlevnad, så som en del bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man pratar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden eller i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man ska sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel släpper ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt gällande luftvägarna. Man har mer och mer börjat kombinera fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och utmattning.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första moment är således att se över ventilation, men dessutom omgivande dränering om problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp.

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Vanligtvis kan inte mögel gro på rent kakel, men vanligtvis hopas det i fogarna små hudrester, tvålrester samt annat gott för möglet att kalasa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, utöver att se över ventilationen, att rengöra grundligt med diskmedel samt avsluta med ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, bör man inte nyttja ämnen lösta i vatten med tanke på att det oftast leder till att möglet istället för att avvika får en extra kick och växer till sig ännu mer, på grund av den tillsatta fukten! Man bör aldrig använda klorin, varken på släta alternativt porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därutöver har extremt låg verkning, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan även bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med assistans av en särskild maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan leta sig in skrymslen och vrår och där få effekt på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls vanligtvis av olika firmor som sysslar med mögelsanering. Man bör inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet för att undvika att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.