Vad är det som skiljer mossa, lavar och alger åt?

Mossa, lavar och alger kan ibland se väldigt lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det angeläget att veta vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt vis.

Mossa är en kryptogam växt, d.v.s. en växt som saknar blomma. De gillar fuktig mark och är oftast gröna till färgen. Mossa är en oönskad besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det centralt att se till så att dränering är bra. Det är även en god idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan även växa över takpannor. Risken vid mossväxt över taket är att mossan behåller fukt och då kan vålla fuktskador samt mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det finns även risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan ibland vara ganska knepigt att få bort mossa från taket. Ett sätt är att för hand skrubba bort dem. Det medför en klar risk för fall, och man bör vara vaksam om man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan även, efter att ha tagit bort mossan för hand rigga en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att ge ifrån sig ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Oftast sker detta med hjälp av klorofyll. Alger bildar en grupp organismer som är generellt svårbestämd och mycket stor. Den inkluderar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, exempelvis brunalger som kan bli upp till sextio meter långa.

Alger kan växa på fasader och staket. Det spelar vanligtvis ingen roll vilken sorts färg man har målat med. Alger ger en grön nyans i själva färgen. För att få undan alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med exempelvis Falu rödfärg) ska man inte bruka några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är viktigt att använda munskydd för att inte riskera att andas in exempelvis sporer från mögel som även kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det främsta man ska testa om man har alger växande över en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel eller såpa. Om det inte fungerar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man ska överväga att bruka ett klor- eller borbaserat algdödande ämne då dessa är väldigt miljöfarliga samt hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar tycker om att växa där det är torrt, till exempel på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har ofta djupa rottrådar och somliga kan avge syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp därför att mekanisk borttagning med hjälp av exempelvis högtryckstvätt inte fullständigt tar bort lavarna. Det då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och för den skull lätt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns alltså annorlunda sätt att behandla mossa, lavar och alger – det viktiga är att vara medveten om vilket!