Skador kan uppstå ifall takpannorna invarderas av mossa

Ett hus som råkat ut för mycket mossa riskerar att drabbas av skador. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan medföra att takpannorna sprängs.

Mossa kan också förorsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Således är det angeläget att inte låta mossa gro över taket.

Mossor är vanliga växter, enbart i Sverige finns det omkring tusen olika sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förbinder växten ganska löst i underliggande material. Det är alltså inte komplicerat att dra loss mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst lite skuggigt. Den har inga besvär med näringsfattig samt sur omgivning vilket åstadkommer att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en vanlig trädgård som inte gödslats på ett tag, alternativt som har utsatts för sur nederbörd. Mossa gillar att expandera på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer alternativt asfalt.

Mossa är ett bekymmer som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men också under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är centralt med tanke på att tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är dessutom en bra idé att se över träd som står nära huset och ger skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt trick för att hålla mossan borta är att fästa upp en grov koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte uppskattar och för den skull inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det krävs surt regn för att det ska funka, men ännu inga tydliga besked. Detta är en metod som är billig och helt klart värd att testa.

För att bli kvitt mossa på taket finns det ett antal olika produkter man kan välja. Marknaden är stor, men dessutom miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri innehåller en lösning av bensalkonklorid samt vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är enormt miljöfarligt och dessutom högst hälsovådligt och kan vid förtäring resultera i döden.

Det är alltså väldigt betydelsefullt att fundera på hur rejält man vill ha bort mossan och vad annars man kan utföra – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig procedur är att skrubba undan mossan när det är torrt. Det är dock ett tidsödande och i vissa fall farligt jobb.

Man kan också använda sig av högtryckstvätt för att spruta bort mossa – man bör ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar enkelt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan leda till fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka undvika.

Det viktigaste för att undgå mossa på takpannor och tak är således att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man bruka miljövidriga medel.