Så blir du kvitt med mossan

Mossa i gräsmattan är en trist företeelse, men med hjälp av rätt metoder så kan det bli ett minne blott. Det förekommer omkring tjugotusen skilda sorters mossor i världen varav omkring tusen växer i Sverige.

Mossa uppskattar fukt och växer gärna där marken är näringsfattig och sur, till skillnad från gräs. Normalt sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla bra, men gräs kräver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och köld föregås av en gradvis kallare höst.

Mossa å andra sidan klarar inte kyla, det gör så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka enormt bra, förutsatt att mossan redan har fått grepp. Det kan då passera långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det därefter kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är tillräckligt fuktigt kommer också mossan att föröka sig.

I en ordinär gräsmatta som har bra dränering, gott näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när en av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller således att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna åt mossans utbredning.

I södra Sverige har man sett ett tilltagande problem med tilltagande mossa i gräsmattan. Ett par anledningar kan vara sur nederbörd och milda vintrar. Lägg till illa gödsling så har man snart en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så sätt givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att ta över.

Eftersom de otaliga milda vintrarna som har varit räcker det numera inte varje gång att enbart ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt hjälpa gräset på traven för att det ska kunna besegra mossan. Ett sätt är genom sanering av mossan.

Det finns diverse produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det innehåller järnsulfat och sprutas på det angripna området för att tillintetgöra mossan som då bli svart. Mossa gti är dyrt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att köpa på Granngården, till en oerhört billigare penning. Man hittar det på hyllan för grisfoder. Var grundlig med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man blanda själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med hjälp av vatten, drygt 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till ungefär 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte avstyra att mossan kommer tillbaka om gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är således väldigt betydelsefullt att man ser över dränering, möjligen glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar och använder kalk mot försurning.

Man kan dessutom nyttja Fulstopp, det tar även bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan till exempel använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att skänka gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att fundera på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så bra som möjligt för gräset och samtidigt så dålig som möjligt för mossan.