Olika sätt att eliminera mossa

Det finns hur många medel mot mossa som helst, men det är oklart för många människor vilka som funkar bäst. Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är stundtals dyra slantar konsumenten får spendera för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar.

Mossa växer helst där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än t.e.x. vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord och alldeles för mycket vatten. Mossa kan även kom igång och växa på olika andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan vara ett problem eftersom mossa behåller vätska och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det leda till att pannorna spricker. Således är det viktigt för takets bästa att man inte ger utrymme för mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge bege sig upp via en stege och skrapa bort mossan.

Det är inte tillrådligt att spruta på bekämpningsmedel som är avsedd för gräsmattor över taket med tanke på att de kan missfärga pannorna. Om man likväl tycker att det verkar vara en god idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga utomhus i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, därför att se hur pannan hanterar giftet.

Mossa har också en fenomenal fallenhet att kom igång och växa i trädgårdar, i synnerhet där de inte är önskade. Det är dock möjligtvis inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt bra dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Om man vill få en mossfri gräsmatta måste man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt samt välgödslat. När man klipper gräset, något som man ska göra ofta, gärna två gånger i veckan under växtsäsong, är det bra att ha en gräsuppsamlare eftersom det avslagna gräset annars blir kvar och därmed också binder kvar fukt. Det åstadkommer så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare.

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan åstadkomma på höstkanten, kan det dessutom vara en idé att använda sig av någon variant av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Otaliga medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott åt grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat åt 10l vatten räcker för ca 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den snart att vara tillbaka. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.