Mossor och lavar kan vara påfallande lika

Mossor och lavar är emellanåt enormt lika varandra till utseendet och kan växa ihop, men där tar nog också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt annorlunda växter, mossor har bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De tycker om att gro där det finns fukt och skugga, d.v.s. helst i skogar. De kan också växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong och skiffer – kort och gott på hustak.

Den främsta anledningen till att mossa börjar gro över taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, blad och också mossporer på taket. Detta utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa suger upp vatten via konstant öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan helst växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan brista när vintern tågar in och mossan utsätts för minusgrader. Alltså är det betydelsefullt att inte låta mossa växa. Ett gammalt knep för att hålla taken mossfria är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det åstadkommer att mossan inte trivs och följaktligen inte börjar växa.

Det förekommer i dagsläget inget bra sätt att bli kvitt med mossa som redan har börjat gro över taket. Det ultimata sättet är att avlägsna mossan för hand, men det är ett relativt enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det främsta sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en helt ordinär färgskrapa. En del arter av mossa är dock svårare att skrapa undan än andra, men det kräver i stort endast lite mer styrka samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat typiskt förekommande besvär. Att mossa fått övertaget beror nästan jämt på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Ifall man vill få en mossfri gräsmatta är det dessa tre komponenter som är viktiga att ordna innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat samt mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak med tanke på att de missfärgar pannorna.

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs över stenar och utsöndrar då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan ta upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är vanligtvis oerhört känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har många användningsområden, exempelvis förekommer det traditioner som påbjuder hantering av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man använda diverse lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar skänker skilda nyanser av beige och grön, men exempelvis stenlav ger en mustig och attraktiv rödbrun färg.

Mossor och lavar är således inte så lika som man kanske kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.