Mossa kan vara vackert men emellanåt oönskat

Mossor är det vanliga namnet för vad som nuförtiden anses vara en kategori växter vilken inkluderar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har trott.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på t.e.x. stenar i skogen, och man kan upptäcka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. Vissa mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stadiga som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och erhåller sin näring från bland annat regn samt fukt i luften. Det är alltså genom bladen, vilka har konstant vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att växa på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer resistent än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte är bristfälliga – till exempel vid näringsfattig jord alternativt fukt och övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Ibland är det enkelt att blanda samman mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. Deras växtsätt skiljer sig avsevärt från det hos mossor – de tycker om att gro på torra samt soliga stälen. Lavar är oftast grå alternativt grönaktiga till färgen och ofta plattare än mossa.

Ett besvär med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bra på tak bestående av tegel, eternit samt skiffer, men växer även gärna över underlag av betong och asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan medföra att de spricker när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man bör ta bort den manuellt en regnfattig dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan medföra att pannorna missfärgas.

De flesta tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett kontinuerlig problem. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Vanligtvis behövs en förbättrad dränering, men dessutom gödsel och då och då även kalk för att neutralisera en sur jord.

Om man vill ta undan mossan är det betydelsefullt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan också ta assistans av mossa gti alternativt järnsulfat, som det egentligen är, i anknytning med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och bör hanteras mycket varsamt. Det är betydelsefullt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan eftersom det kommer att ge gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att hindra att mossan snart kommer åter.

Man kan också bruka mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Dessutom försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Har Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan ansluta sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som utför jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man ska dock inte vara rädd för att mossa växer i gräsmattan, på somliga ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli väldigt vackra inslag i ens trädgård.