Mossa, en oönskad gäst

Mossa, som för det mesta är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam alternativt mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i närbelägen miljö. Det finns omkring tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs över lag där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Flera arter, exempelvis vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om kyla, som gör att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, med tanke på att det är svårt att avlägsna. Det främsta man bör undersöka när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa exakt där. Oftast beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att använda uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa.

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men ganska otrevligt. Den kväver omgärdande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är också en bra idé att se över gräsmattans dränering eftersom det är en vanlig anledning till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig omgivning än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte drabbas av mossa i sin trädgård man gödsla och bruka kalk.

Mossa växer även på gångvägsplattor av betong, och över hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Det för att mossa åstadkommer så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. Därför är det betydelsefullt att inte låta mossa få fäste på taket.

Man kan bli av med mossa, på skilda vis. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt ta bort mossan med hjälp av torrborste. Det är ett arbetsamt och farligt vis att bli av med problemet, följaktligen är mossa på takpannor något som man bör bekämpa förebyggande.

En billig och väl fungerande metod är att fästa upp koppartråd över hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som medför så att mossan inte kan ges grepp och börja växa. Det är dock betydelsefullt att tillägga att mossa som redan finns på taket inte kommer att försvinna om man enbart sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i preventivt syfte för att det ska ha funktion.

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man bruka sig av diverse medel, exempelvis mossa GTI och järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att blanda med hjälp av vatten för att ges samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man handla på Granngården och liknande affärer.

Oavsett om man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man ska tänka på att motverka återkomsten av mossa. Gör man inget annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att undkomma mossa är det ultimata man kan göra att verka förebyggande, med god dränering och näringsrik jord med neutral pH.