Är du less på mossa som invarderar hus samt trädgård?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort stor succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta andra bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att köpa på till exempel Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu förbjudet att sälja till personligt bruk. Järnsulfat kan man annars mixa med vatten, omkring 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till drygt 50 kvadratmeder.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset å andra sidan påverkas snarare i positiv riktning av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det främsta sättet att bli av med mossan i sin trädgård, om man inte vill famna dess grönhet och låta den växa, är att se till så att marken blir mindre förmånlig för mossväxt. Det åstadkommer man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan ta reda på varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa gillar att gro där det finns fukt, och gärna lite skugga. Det är en robust växt som, även om den inte trivs, kan hantera långa perioder av torka utan att lida någon cellulär skada. När det därefter ånyo blir fuktigt samt blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan gro där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i dylik miljö blir bräcklig, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, särskilt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har å andra sidan problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det alltså att göra förhållandena så gynnsamma som genomförbart åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Om man har ejäla mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara bra för att ge gräset ett övertag. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, jämt i samband med gödsling av gräsmattan.

För att gräset ska trivas återigen är det viktigt att se över dränering så att den funkar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Dålig dränering är för övrigt en vanlig anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Alltså finns det många orsaker till varför man ska ha en god dränering runt sitt hus.

Man ska också gödsla lite då och då därför att gräset ska bli kraftfullt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare förslag är att alltid nyttja gräsuppsamlare när man klipper gräset, i synnerhet om man har en trädgård som är benägen att bli blöt, detta med tanke på att kvarvarande gräs annars behåller fukt och vatten.

Ett annat sätt att få gräset starkt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och bespruta hela gräsmattan. Då elimineras samtliga virus, antraknos, mossa, svampar samt sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan samtliga dessa parasiter – som samverkar i att plåga och underminera gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man har egen golfbana.
Hittar man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen efter är det bilologiskt nedbrytet i så klen lösning.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta är det betydelsefullt att förvalta den kontinuerligt, inte bara sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.