Vilka medel passar bra vid mögeltvätt?

Vid mögeltvätt kan det finnas olika medel som är lämpade för uppgiften. Listan kan göras lång över olika mer eller mindre kostsamma medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det kostsamma medlet jämt det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli riskfyllt för de som bor där. Hur kraftigt mögel påverkar människor är olika, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel samt onormal trötthet. Vanligtvis lider flera personer i huset på samma gång av liknande symptom.

För att mögel och annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det angeläget att det finns en del gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga komponenter är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan utgöra allt från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska expandera fort behöver det vara en bra temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax ovan normal rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att växa. Ju gynnsammare de tre övriga faktorerna – fukt, föda och temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att växa.

Man kan känna igen mögel på lite olika sätt, bland annat är det ganska vanligt att möglet ger ifrån sig en dålig lukt, att det eventuellt växer delvis synligt och att man börjar få något alternativt några av ovanför nämnda symptom. Det är inte alltid lätt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger enkelt att uppfatta lukten av mögel, i synnerhet inte i ett utrymme där man vistas mycket, så som sitt hem.

Det är angeläget att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur stor sanering huset tvingas genomgå. Vanligtvis blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är betydelsefullt att man håller huset fräscht, också på utsidan.

Att rengöra fasaden kan kort hjälpa om den har blivit angripen av mögel och alger. Oftast kommer dock svamp och alger åter efter ett år eller så. Tyvärr spelar det ingen större roll vilket preparat man nyttjar. Tester visar att det fungerar lika bra med fullständigt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En bra sak att tänka på ifall man har fått mögelväxt på fasaden är att rengöra noga med valt rengöringsmedel, låta torka och därefter måla med en god färg. Detta verkar skydda huset långt mycket bättre än att enbart rengöra med hjälp av mögeltvätt och därefter inte måla om. Det är dock betydelsefullt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel ska man tänka sig för både en och två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, över kakel samt i kakelfogare, kan det vara frestande att använda sig av klorin. Det är inte enbart dåligt för miljön, klorin funkar inte särskilt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat eller vittvinsvinäger.

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.