Vad bör man tänka på vid sanering av hussvamp?

Att sanera hussvamp är nästan jämt ett stort projekt, vilket även, ifall man har otur alternativt inte vet hur man ska göra, kan bli mycket dyrt. Äkta hussvamp är fruktad därför att den förstör virkets bärighet och i värsta fall kan få hela hus att kollapsa.

Naturligtvis är det väldigt sällan ett hus kollapsar på grund av hussvamp – angreppet är vanligtvis synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det finns fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man känna igen hussvampen på att den bildar klara vattendroppar.

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på exakt dessa droppar. Det finns myter som uppger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp behöver, precis som annan mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder med tanke på att hussvampen har en raffinerad transportmetod för vatten och näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis i närheten av material som innehåller kalk, till exempel skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så utsöndras oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Detta är bra att känna till när man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i flera år ifall miljön inte är tillräckligt förmånlig. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Om förhållandena är perfekta kan svampen växa med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt skikt på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul på samma gång som det börjar gro mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp avger även sporer, vilket ser ut i princip som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om flera miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från övrig mögel genom att inte leda till dålig lukt. Vanligtvis luktar den ingenting, men ibland kan den avge en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att separera genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man anar att man har fått angrepp av äkta hussvamp ska man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp ska man ta bort det angripna materialet samt angränsande material som säkerhetsmarginal. Detta ska brännas med detsamma med tanke på att man annars kan sprida hussvamp. Det är viktigt att man utreder spridningen samt graden av virkesskada innan man börjar riva undan material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att ta bort tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte gör någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp och bra lufttillförsel är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.