På vilket sätt kan mögel påverka allergi?

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov åt allergier p.g.a. dess mykotoxiner samt sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig lukt för att de som bor i huset ska känna symptom. Man kan ifall man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, i synnerhet tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att finna mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i olika mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan genomtränga otaliga material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan alltså resultera i problem för de boende fastän de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett skydd mot ett i sig ofarligt protein som finns i exempelvis pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är hastig och av skiftande utsträckning, allt från några utslag alternativt lite snuva till en anafylaktisk chock som måste behandlas akut för att inte ha dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att somliga celler i immunförsvaret som vanligtvis tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot övriga ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i förbindelse med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva och andningssvårigheter. Också rinniga samt kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig samt lugn miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det angeläget att man tar bort källan om man kan, alternativt sanerar den noggrant med mögeldödande medel såsom Tvärstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte helt ifall man endast sanderar. Det lämpligaste är således att avlägsna de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man drabbats av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare problem, exempelvis rinniga ögon och snuva är det vanligtvis inga problem att flytta in tillbaka till huset mer eller mindre omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man prova undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självfallet, och då får man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som intas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som gör att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan också använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns speciella medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer och de flesta nässprayer. Ifall man har problem med astmasymptom bör man utredas för det och få tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara väldigt besvärligt, men om man vet hur man bör sköta det kan problemen reduceras och till och med försvinna.