När är det tillfälle för mögelsanering?

Det finns en del saker att tänka på när det har blivit dags för mögelsanering. Det förekommer skilda metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det befinner sig och vad det är för typ av mögel.

Mögel gillar fukt och kan utöka sig någorlunda hastigt i ett fuktigt, undermåligt ventilerat hus. Platser där det är typiskt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre skilda utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en effekt av illa isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och undermåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en orsak till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan dessutom växa på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel avger mögelsporer, mykotoxiner samt gaser. Det är gaserna som skänker illa lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan framkalla allergier samt irriterade luftvägar, men också allvarligare symptom. Därför ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är.

Oavsett hur omfattande eller litet mögelangreppet är ska man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat gro. Vanligtvis rör det sig om bristfällig dränering och lufttillförsel och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på olika sätt. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att använda rengöringsmedel samt ättika. Kommer möglet åter kan man använda sig av klorin för att eliminera svampen. Det är dock inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara väldigt svåra att få bort från fogar och kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder eller i porösa material kan fogging vara en bra idé. Fogging innebär att man med assistans av en särskild apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig lätt in i varje skrymsle och vrå och kan ta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet avger. För att bli av med bristfällig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Om man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt eliminera det skadade materialet och byta ut det med nytt och rent, som därefter behandlas med Fulstopp. Detta är ett kostsamt samt omständigt arbete, men det mest effektiva med tanke på att man får bort också svampsporer, mykotoxin samt bristfällig lukt till följd av gaser.

Således finns det hopp om att bli kvitt med mögel i hus och byggnader, men man ska tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.