Mögel i hus, hur det uppkommer

Mögel i hus

Det är inte speciellt trevligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis odugligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen väsentligt för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man upplever en illa lukt när man stiger innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och sluta uppleva lukten. Det är således inte alltid enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och kanske också fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen helst kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett ifall det är husmögel, svartmögel eller av någon annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får växa ifred. Sådana ställen är exempelvis badrum, källare och vindar. Många hus har drabbats av mögel på senare år. Detta har sin grund i skilda förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har några år på nacken.

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att en del delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var rejält isolerade när de byggdes – man eldade med olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat gjorde att det blev en luftgenomströmning.

När man efteråt ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta görs detta så effektivt att det inte blir någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men tillsammans med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda platser i huset gör så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En degenererad luftgenomströmning ger en degenererad lufttillförsel vilket medför så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. För den skull är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och dessutom dränering utanför huset ifall det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att erhålla en bättre dränering ska man avlägsna alla växter och all jord kring husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man först ta reda på hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta stöd av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det bästa sättet att helt bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna samt mykotoxinerna är att ta bort allt det angripna materialet och ersätta det. Ifall man har omfattande mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man få statlig finansiell hjälp. Man ska då vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar och bygger på rätt vis! Helst också skyddar med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan något händer.