Källaren är en vanlig plats där möglet angriper

Det är inte alls sällsynt med mögel i källare. Det finns diverse orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, utöver badrum och vindar. En vanlig anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes förr upp med oljepanna, som ofta stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därtill var dessa hus ofta dåligt isolerade, speciellt när det gällde källare samt husgrund, då särskilt om huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och dålig isolering är dyr och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns dock en poäng, trots att den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar alltså någorlunda effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där orsaka mögel samt övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort samt för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, dåligt ventilerad källare – en klockren grogrund för mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket samt gammalt trots att det inte alltid växer på en synbar plats. Mögel växer gärna över organiskt material, alltså till exempel allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, helst belagt med jord samt damm.

Mögel kan se ut på olika sätt, men vanligt är antingen svarta små prickar vid svartmögel eller en luddig massa som helst är vit eller grå. Andra färger finns förstås, det beror fullständigt på vilken sort möglet tillhör.

Ifall man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom ifall man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan förorsaka trötthet eftersom hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra sätt för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är även bra för att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden bör kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Det för att möglet inte ska komma åter. Mögel beror nästan jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte enbart med den synliga svampen utan också fukten. Gör man så kommer fukt och mögel i källaren inte återkomma.