Husmögel är ett vanligt förekommande bekymmer

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte bara i nybyggda utan även i hus som har stått mögelfria i flera år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit fel byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, helst byggda innan sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes också ofta upp av oljepanna. Det är en kostsam samt energislösande metod att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga samt billiga. Man har också valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som vanligtvis stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Detta medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel uppskattar fukt, så där man har fukt, där löper man även risk att drabbas av mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan fantastisk plats för mögel att växa till på är i en husvagn och med tanke på att de vanligtvis lämnas helt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det handlar om de första metoderna man ska testa för att få bort möglet. En metod, möjligtvis den billigaste och beroende på vart möglet finns, även en verkningsfull metod, är att tvätta grundligt med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med hjälp av ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med klorin. Det är dock inte särskilt miljövänligt, och man ska helst vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar också framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som troligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en särskild apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort illa lukt noggrant utan man kan vara tvungen att tvätta många gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av dålig lukt, men då används självklart andra medel än vid mögelsanering.

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt byta ut det med nytt material. Då ges man även bort mögelsporer och mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det angeläget att tänka på att huset är bra ventilerat och inte lätt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det viktigt att fixa komponenter som bristfällig ventilation.