Hur blir man av med mögel på ett effektivt sätt?

Ett vanligt problem som flera husägare drabbas av är mögel och övrig mikrobiell påväxt – någonting som kan åtgärdas genom mögelsanering. En betydande orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan få en försämrad ventilation som konsekvens, ifall man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan få mögel samt annan påväxt. Det är nästan jämt en konsekvens av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden noggrant, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan dessutom röra sig om dålig dränering kring huset.

Mögel trivs på fuktiga ställen. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus samt vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara mycket svåra att få undan till fullo.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas för att man inte ska få stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger därutöver hälsovådliga gaser som i somliga fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att vistas i ett hus som är mögelangripet. Det kan medföra luftvägsbesvär så som hosta och i somliga fall även andningssvårigheter.

Man kan dessutom drabbas av utmattning till följd av illa nattsömn p.g.a. de besvär som mögel medför. Det är alltså angeläget att bli av med möglet och hindra att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite olika sätt. Det vanligaste, mest drastiska och absolut bästa sättet är att avlägsna hela det drabbade materialet. Det medför så att man blir av inte enbart med själva möglet utan även de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten samt de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. Vissa utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att känna till att man kan bli av med mögel på flera vis.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller annat rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha rengjort noga med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Det kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen.

En annan procedur så kallad fogging som kräver en särpräglad maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är således en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att hantera är det angeläget att man därpå åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, städa oftare, skydda med Fulstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!