Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Den som inte önskar få semestern förstörd får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är också en ganska vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en förhållandevis kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står orörd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är stor. Därför bör alla husvagnar behandlas med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en god idé att ha den inomhus när man inte använder den. Det för att förebygga eventuella fukt och mögel samt inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra saker för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan viktig komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver också näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig omfattande och luddigt.

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer och lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men också oerhört värre tillstånd vilka kan ha dödlig utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan bringa med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte varje gång möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan uppleva den. Man ska även veta att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man upphört känna lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på distans. Det finns en uppsjö diverse luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Om husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det dessvärre kanske dags att se sig om efter en annan semestermetod, med tanke på att det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, utöver att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även uträtta några andra saker för att motverka både dålig lukt och påväxt.

En god sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor och andra textilier och lagra dem inne. På så sätt undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar även att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är typiskt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en bra idé att städa husvagnen noga innan man ställer in den. Om man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan även vara något att tänka på när man nyttjar husvagnen, därför att det då ofta är flera människor som lever på en väldigt minimal yta, vilket kan leda till illa lukt, fukt och i många led även mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och på så sätt kringgå mögel i husvagn.