Fukt och mögelskador

Mögelskador i hus är nära förknippat med fukt. Fukt är nämligen den främsta anledningen till inte endast mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel vanligtvis beror på fukt är det därför centralt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i växande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Det har sin grund i att flera hus är undermåligt byggda alternativt har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är viktigt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är undermåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt och mögelskador. Dålig ventilation är dock inte den enda anledningen till fukt och mögel. Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är en del sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus alternativt renoverar så är det betydelsefullt att man inte lämnar byggnadsmaterial i exempelvis grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och utgöra en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är även viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka noggrant innan man lägger över golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som utmattning, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan också bidra till allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för framförallt personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan också orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Till exempel vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel och kakelfogar. Dessa fläckar är oerhört svåra att avlägsna även om de inte alltid förstör själva materialet.

Om man har den minsta föraning om mögel så ska man utreda orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar mycket, om man känner en dålig lukt i huset eller att det kanske finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en ingående utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat alternativt vinäger (dock inte båda på samma gång) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att nyttja klorin är onödigt eftersom effekten inte är bättre än med ovan nämnd metod men miljöåverkan är mycket större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en speciell apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varpå det avdunstas. Denna ånga kan tränga in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, då medlen man nyttjar också är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, då man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man få statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och byta ut det för att fullkomligt få bort inte endast svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.