Behandla möglet i krypgrunden i god tid

Ifall en krypgrund blivit inbyggd finns det stor risk att den blir invaderad av mögel. Krypgrund är en metod att anlägga fundament på lite mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det genomförbart att upprätta ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus på bjälklag samt korta pålar som medför att det blir en luftgenomströmning under huset.

Flera har dock valt att bygga in sin krypgrund av olika anledningar, en av de vanligaste är för att isolera huset underifrån, eftersom det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad bas, även med källare. Om det görs på korrekt sätt, i rätt miljö kommer det inte medföra några problem.

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för dålig ventilation inuti grunden, och att man missar att göra tillräckligt välbyggd dränering kring huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste anledningen till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som gror i grunden kanske inte verkar så farligt, men dels är det tätt förknippat med fukt och ofta fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet rentav spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som leder till illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis unket och gammalt. Sporerna och mykotoxinet kan uppehålla sig länge i ett hus och kan föranleda bland annat irritation i luftvägarna och en rad andra symptom som alla beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara mycket hälsovådligt, särskilt för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan framkalla trötthet till följd av bristfällig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det således ingenting man endast bör låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man tvingas ingripa för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man fått mögel i krypgrunden kan det vara besvärligt att riva upp det och ersätta det med nytt material; annars är den här metoden den fullkomligt ultimata.

Om mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har genomförts en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig finansiell avlastning för att renovera de mögelskadade delarna.

Om möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden ska man se till att avfukta grunden, både passivt genom lufttillförsel samt uppvärmning och aktivt med stöd av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö diverse avfuktare, beroende på avfuktningsmetod samt utrymme för användning.

Man kan även använda sig av en metod som kallas för fogging, speciellt om möglet har fått förankring i en inbyggd grund med dålig lufttillförsel. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därpå att kunna ta sig in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Ifall man både torkar ut samt eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar dessutom i åratal framåt med Tvärstopp eller Fulstopp, spruta på och låt torka.