Vad innebär mikrobiell påväxt och finns det något effektivt vis att bli av med det?

Ibland växer det organismer som inte är synliga för blotta ögat, vilket kallas för mikrobiell påväxt. Det är alltså ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas som hårigt ludd alternativt svarta prickar över hela väggen. Mögel förekommer där det är fuktigt, som t.e.x. i oisolerade källare samt vindar. Mögel älskar dessutom att växa sig stora och luddiga i badrum eller på gamla matrester.

Mögliga matrester är enkelt att ta hand om, det är endast att slänga det, helst i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det om man drabbas av mögel och andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är förmodligen ingen som tycker att det är fräscht att ställa sig i duschen, alternativt ta ett skönt bad om väggarna hotar med att äta upp en och utrymmet stinker av illa lukt.

Vad måste man då tänka på för att kringgå mikrobiell påväxt och spridningen av mögel? Först och främst är det bra att veta var de helst växer, vilket redan nämnts, alltså där det finns gott om fukt. Dessvärre försvinner inte mögel och andra mikroorganismer som på ett trollslag om man torkar ut utrymmena som är angripna. Det förhindrar å andra sidan att det tillväxer och efterhand kommer det dessutom att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa över positivt laddade ytor, det är en bra ide att bearbeta samtliga material med Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel behövs relativt drastiska åtgärder. Man ska börja med att utröna hur stora delar, samt vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis, men inte jämt, illa. Lukten kan lättast beskrivas som unken och ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid känna till hur den lukten känns. Det kan dessutom finnas synliga fuktskador över väggar, golv, tak samt möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på skilda vis; missfärgningar i tapeter och bubblor i mattor är vanliga tecken. Mögel behöver inte jämt synas direkt på ytan. I till exempel ett badrum där man städar noggrant, har en knappt synbar spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer redigt innan man blir varse om det, då genom att det finns en illa lukt i badrummet.

Hur kan man då av med mikrobiella påväxter, så som mögel? Det allra drastiska och bästa sättet är att avlägsna allting som är mögelangripet och ersätta med nytt material, som därefter skyddas med Tvärstopp. Detta kan dock visa sig inte enbart svårt, utan kanske rent omöjligt i en del fall. Då kan man ta till andra metoder, till exempel sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks på ytan. Om det är besvärligt att nå källan till möglet kan man ha användning av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man hettar upp samt förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i små droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara mycket svåra att sanera. Man ska dock undvika att vistas i rummet under tiden fogging sker med tanke på att ämnena ofta är giftiga.

När man har mögelsanerat och åtgärdat fuktproblemen kommer det bli betydligt svårare för mikrober att växa till sig. En ren samt torr miljö är det ultimata vapnet för att hålla borta mikrobiell påväxt.