Fukt kan medföra negativa konsekvenser för din krypgrund

En krypgrund kan enkelt påverkas negativt av fukt om den är ogynnsamt placerad eller om den är felkonstruerad. Det är så pass typiskt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador och mögel. Fukt i krypgrunden kan dessutom ge upphov till dålig lukt från exempelvis kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är byggda så att det uppstår en ficka mellan själva huset samt marken. Vanligtvis använder man betong samt lättbetong för att bygga grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan upprätta den på berg utan att behöva spränga och att man med lätthet kan korrigera sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

Under sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Det innebär att luftfuktigheten kondenseras då den kommer in i krypgrunden, precis som när det blir dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och medför så att den kan stå pall mot ytterligare en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte nog torr, eller som fallet är i Norrland, torr men oerhört sträng, är sannolikheten markant för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då påfallande. Därför ska man i förebyggande syfte bearbeta samtliga krypgrunder med Tvärstopp, även om man inte har eller har haft besvär.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda sätt. Det första man bör göra är givetvis att sanera för att bli av med mögel och illa lukt. Därpå är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta vikt. Avverka all jord samt mull från grundens närhet liksom byggmaterial då det fungerar som fuktreservoar samt grogrund åt mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid lite som att elda åt kråkorna, och är rentav en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt nuförtiden drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för kostsamt att värma upp en husgrund där värmen sipprar rakt ut. Således kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill se till, oavsett om man väljer en specialisolering alternativt en generell typ är att isoleringen måste funka som kondensspärr och därför att minska ångtrycket under sommarhalvåret när luften är varmare.

En isolerad krypgrund är även användbar eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna på vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som förebyggande medel ifall man bara har haft lindriga besvär med mögel och fukt. Har man däremot större problem bör man använda isoleringen tillsammans med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som endast startar när det behövs.

När man väljer avfuktningsmaskin är det angeläget att välja rätt. För krypgrunder bör man ha en maskin som kan avfukta kyliga utrymmen. Det kan ske på olika vis, exempelvis genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan även genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylslagen. På så vis reduceras luftfuktigheten i utrymmet.