Den svenska marknadens vanligaste algmedel

Det förekommer faktiskt en hel del skilda algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta funkar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat vis till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det förekommer lika många metoder för att råda bot med alger som det förekommer människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar därefter en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det fungera helt utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och oerhört billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs tillsammans med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte flera känner till detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som till exempel kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna blanda det själv. Och det är precis det som tillverkarna vill sikta mot.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och därpå blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan handlas för under 400 kronor från de flesta butiker som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som förekommer på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid vara runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man ska späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, följaktligen landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man personligen blanda kan man följaktligen komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, ifall man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därpå användas för att bekämpa alger, mögel, mossa och lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas gro som badrum, källare samt andra utrymmen som har illa dränering.

Man kan till och med använda bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man ska då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därefter måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar åtskilliga år och effektivt sätt kostar väldigt lite, framför allt arbete på somrarna.

Vad man dock ska vara försiktig med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder och handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt då och då.