Så gör du om det växer alger på huset

Svenska villaägare har jämt haft bekymmer med alger som växer på alla möjliga ställen i sina hus. De mest typiskt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med bristfällig dränering som badrum, källare och förråd. Men algväxt kan dessutom ske på tak, ytterväggar och staket, dock är denna typ av alger inte speciellt farliga, utan problemet är snarare att det mestadels är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt mycket ovårdat ut.

Fast man ska helst fortfarande vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja medföra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de intar sin näring från ytskiktet och de äter sig för den skull inte in i träet.

Det bästa sättet att undvika problem med alger på tak, ytterväggar och staket är att utföra normalt underhåll, såsom återkommande rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Ifall man har problem med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen när mögel- och algsporer vanligtvis sprider sig samtidigt och kan då potentiellt lägga grunden till mögel- och algproblem. Det är också rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta likaså ökar risken för problem med mögel samt alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar generellt ge upphov till mer allvarliga bekymmer då dessa ges större möjlighet att utöka. Detta beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer såsom tak, ytterväggar samt staket. Därutöver brukar dessa utrymmen vara exempelvis badrum, tvättstugor och källare som oftast behöver mer arbeten än andra utrymmen om det uppstår behov att renovera dem i samband med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar dessutom vara svårare att lokalisera då denna ofta växer dolt. Det enklaste sättet att få svar på om man har problem med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till om och var det förekommer dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en benägenhet att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja gro giftigt mögel och alger.

Har man exempelvis haft bekymmer med bestående ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ifred. De hälsoproblem som kan uppkomma är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och allmän matthet.

Det främsta sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst förebygga att fukt tar sig in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan ta sig in. Äldre hus har vanligtvis sämre tätning än nyare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var uppmärksam för dessa problem.

För det andra bör man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan se närmare på problemet och vidta relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få förtränga som villaägare är att ju längre man väntar med att ordna ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att åtgärda problemet!