Vad bör man tänka på vid en alg och mögeltvätt?

Förmodligen kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att uträtta en tvätt av både alger och mögel på huset. Det finns en massa annorlunda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns besvär med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man enklast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp oftast, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det förekommer betong som har påväxt alternativt finns täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess rätt så unkna samt dåliga lukt. Man bör så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som besvär med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man verkligen har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen utföra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en professionell saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter hänvisning till kostnaden vid besvär med bilen.

Det finns en rad med skilda rengöringsmedel som man kan använda för att utföra sin alg och mögeltvätt och det är rejäl skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp åt flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte alltid vara det dyraste som är det främsta.

I en undersökning som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot flera andra rengöringsmedel så var det ett utmärkt resultat. Oerhört få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades helt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går således att utföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg utgift, enbart ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.