Den dåliga lukten som kommer från mögel

Många som upplevt mögel vet att det ofta bildas en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken samt ofräsch. Det är också en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att distribuera möglet, men de kan också orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till retning i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är vad som orsakar den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att nyttja då man undersöker om man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar samt inredning och det är ibland tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta trots att man har lyckats tillintetgöra möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge ifall man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem åtskilliga gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare och vindar. Med tanke på att fukten är väsentlig för möglets förekomst är det betydelsefullt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och även dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det emellanåt angeläget att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det en del annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är naturligtvis upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med och var det förekommer.

Ifall möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, över kakel alternativt andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel eller diskmedel och efteråt torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som även är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en speciell teknisk anordning. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga platser.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock kostsamt och mödosamt, men det enda sättet som åstadkommer så att man blir fullkomligt kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man bruka foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis förstör molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid rätt behandling är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.