Rengör effektivt med hjälp av alto högtryckstvätt

Till att börja med kan man fråga sig vad alto högtryckstvätt faktiskt innebär, Samtliga vet vad en högtryckstvätt är för någonting, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar i själva verket blott om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder precis “hög”, och på samtliga latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är således en hög högtryckstvätt, med andra ord ett vis att marknadsföra med ett lite hippare namn. Det som är väldigt intressant är att nästan alla nya högtryckstvättar har något som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med upprättats ett helt segment på marknaden som kallas för just alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för något.

Den första högtryckstvätten, som då enbart kallades för högtryckstvätt och inte alto eller något annat, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som därefter grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher givit namn åt ett verb samt ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att tvätta med högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt nyttjas till?

Nästan alla har vi nog en högtryckstvätt i hemmet, den är ju liksom väldigt brukbar till det mesta; man kan göra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det egentligen enbart fantasin som lämnar till andra användningar, till exempel tvätta bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt användas när man rengör alger, lavar, mossa och mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem sker. Man bör dock akta sig för att bruka högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med dålig dränering och omedelbar exponering mot betong då det rentav kan förvärra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- samt varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin roll. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Däremot har dessa nackdelen att de inte är lika effektiva i många fall för att lösa upp ingrodd lort samt fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga alternativt väldigt hett vatten vilket gör det möjligt att de kan lösa fett och ingrodd smuts, men däremot använder de sig oftast av antingen diesel eller el för att värma upp vattnet och de slösar således mycket energi, vilket i många fall tyvärr är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar över lag vattenförbrukningen. Studier har visat att användning av en alto högtryckstvätt för ordinär rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och det, i slutändan, vid regelbunden användning, sparar inte enbart på miljön utan även i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.