Fukt och mögel i badrummet? – kontakta Anticimex

Den troligtvis största saneringsfirman i Sverige heter Anticimex. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt företag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är oerhört intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Det gör att man i praktiken självfallet kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att förebygga problem hos kunden vilket för kunden är mycket mer adekvat än till exempel en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa bekymmer brukar man normalt finna i badrum och andra fukta utrymmen.

Privatpersoner samt näringsverksamhet

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter och småkryp som gör skada i hemmet eller dess närmiljö på ett eller annat vis. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex jobbar mycket metodiskt. För att undvika att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att efteråt bruka gifter som är specialanpassade för exakt den typen av angrepp. Det är en tjänst som man dessutom förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast väldigt besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att angripa problemet så snart som möjligt efter att det kommit till. Fuktproblem leder ofta till problem med mögel och möjligen till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en undersökning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra granskning av hus och villor innan köp eller försäljning därför att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är mycket bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex även täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att fastslå ifall man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig lufttillförsel till bristfällig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien samt brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man avser sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika bekymmer inom de två sistnämnda områdena.