Mikrobiell påväxt – ett förstadie till bekymmer

När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, vissa protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt hävda att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synlig mögel och dylikt. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till illa lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått problem med mögel eller annan mikrobiell påväxt bör man inte avvakta utan ta itu med det med detsamma eftersom det enbart kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier även visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får besvär med luftvägarna samt andningen.

Ifall man är osäker på var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att hitta just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt ta bort samt ersätta det angripna materialet med nytt samt fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Om det inte är genomförbart kan man rengöra ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligtvis är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det viktigt att fixa de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation samt isolering ifall det gäller källare, vindar alternativt husgrunder, där det är vanligt med fukt. Även dränering är bra att titta över ifall man har besvär med fukt i grunden. Det kan dessutom hjälpa om temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan typisk tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det betydelsefullt att fogarna är riktigt täta samt att man har en god ventilation, och att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan hitta ett fotfäste.

En torr samt fräsch miljö är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.