About admin

admin has been a member since September 2nd 2014, and has created 52 posts from scratch.

admin's Bio

admin's Websites

This Author's Website is

admin's Recent Articles

Kan man dra allt socker över en kam?

Socker är ett samlingsnamn för ett rejält antal organiska ämnen (så kallade sockerarter) av typen kolhydrat.

Socker är sött och energirikt och utgör det huvudsakliga bränslet i livsprocesserna.

I vardagligt tal och i mindre detaljrika innehållsförteckningar används termen socker vanligtvis om raffinerad sackaros.

Strösocker och bitsocker innehåller bet- eller rörsocker, som båda är trivialnamn för sackaros. Råsocker är icke-raffinerat socker, brunt till färgen, och det säljs liksom ordinärt socker såsom bit- eller strösocker.

Det finns många olika sockerarter, de främsta sockerarterna i kosten är glukos (druvsocker), fruktos (fruktsocker), laktos (mjölksocker), maltos (maltsocker), sackaros (rör- eller betsocker) och stärkelse.

Vi får i oss allt överdriven mängd socker eller kolhydrater för att det ska vara sunt för kroppen.

Och ”vanligt” socker som det som finns i till exempel läsk såsom Coca Cola är inte sunt.

Visste du att en burk Coca Cola består av kolhydrater som motsvarar 10 sockerbitar och att en Milkshake på MacDonalds motsvarar sexton sockerbitar?

Men Coca Cola försvarar sig med att en burk består av lika mycket socker som likvärdig mängd apelsinjuice. Skillnaden är dock att apelsinjuice består av vitaminer samt mineraler vilket du knappast finner i en CocaCola burk.

Men låt oss ta en titt på en del olika alternativ till det ”vanliga” sockret.

Polydextrose Fibrer

Polydextrose är vattenlösliga fibrer som finns i livsmedel.

Ca 9% är sockerarter, resterande är fibrer.

Ca 75% går rakt genom kroppen, övriga blir mat till nyttiga bakterier i tarmsystemet.

Finns i massa olika livsmedel så att tillverkarna kan skryta med ”Innehåller nyttiga fibrer”

StröSöt – som strösocker men med flera olika namn

Strösöt ser ut och smakar som socker – men innehar endast ca 75% sötma mot socker.

Strösöt är en 100% äkta produkt och det officiella namnet är Erytritol.

Säljs under en mängd olika varumärken,

Sukrin omnämns i Wikipedia som ett sådant.

Erytritol är en sockeralkohol och tas inte upp över huvud taget av kroppen.

Inga kalorier samt inget GI (glykemiskt Index).

Ser ut som och äger likadan granulering som strösocker.

Förekommer naturligt i päron, meloner samt svamp med mera.

Sucralose flytande

Sucralose är ett kalorifritt sötningsmedel som är tillverkat av socker.

Till skillnad från socker så kan kroppen ej ta upp Sucralose.

Inga kalorier och heller inga kolhydrater med andra ord.

Det nya sötningsmedlet, gjort av socker men fullständigt sockerfritt.

Smakar som socker.

Finns som sacketter, fullständigt kolhydratfria, ger bara sötman och är utmärkt till kaffe, te och liknande.

Sacketter skänker bara sötman.

Vill man också ha “Body”, dvs fylligheten som socker bidrar till, så finns det en pulvermix med maltodextrin.

Maltodextrin är rena kolhydrater skapade av stärkelse som brutits ner i mindre beståndsdelar, vanligen med hjälp av syra och/eller enzymer.

Maltodextrin är ett samlingsnamn för polymerer av glukosenheter och är en mycket lätt, vit, kristalliknande och smaklös substans.

Maltodextrin används framförallt som fyllnadsmedel i sötningsmedel. Flertal sportdrycker på marknaden är baserade på maltodextrin med tanke på att det tas upp snabbt i kroppen.

Aspartam

Aspartam är ett sötningsmedel som används istället för socker i de flesta lightprodukter, sockerfria tuggummin, o.s.v.; ämnets E-nummer är E 951.

Det marknadsförs som bordssötningsmedel men ingår mestadels i färdiga livsmedelsvaror.

Aspartam är ett proteinliknande ämne som bidrar till fyra kcal per gram.

Aspartam ger ingen kariespåverkan och inget blodsocker- eller insulinsvar.

Ämnets energiinnehåll är fyra kilokalorier per gram, vilket är lika mycket som socker men eftersom sin nästan 200 gånger sötare smak används aspartam i motsvarande mindre doser än socker.

Aspartam har, till skillnad från vissa andra sötningsmedel, ej en laxerande effekt vid överkonsumtion

Användning

Aspartam är tillsatt i närmare 6000 livsmedel runt om i världen, varav ungefär 2000 i Europa.

Substansen används som sockerersättning i bland annat bordssötningsmedel, kakor, läskedrycker, saft, glass, proteinpulver, konfektyr, halstabletter, tuggummi, mediciner med mera.

Debatten gällande risker

Substansen är en av världens mest dokumenterade, utredda och debatterade.

JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för pigmentering samt konservering av timmer samt såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

Järnvitriol används dessutom som fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan dessutom användas vid målning av träfasader. Behandlingen skänker träet en grå ton som efter viss tidrymd liknar den gråa yta som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synlig efter åtgärd.

järnvitriol

En vanlig mix är 700 gram järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta lite diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men egentligen så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft skydd mot fukt alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas successivt efter målningen i tempo med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den särdeles beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används ibland såsom ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat virke. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på grov träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat trä.

En åtgärd med järnvitriollösning på en träyta skänker efter kort tidrymd en fager och oföränderlig, brungrå till silvergrå färg. Bräderna bör behandlas innan uppsättning, då det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men inget nämnvärt beskydd mot biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en varaktig, grå beläggning, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton som någotsånär bra överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör utav väderlek samt vind. I litteraturen kan man finna skilda rekommendationer utav blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens yta har porösare områden eller områden med kärnvirke, alternativt om den utsätts för regn direkt efter målning innan den torkat in.

Man brukar rekommendera ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer tunn lösning vara tillräckligt. Det är tillrådligt att göra test i god tid före behandlingen, helst några månader före, därför att resultatet kan fluktuera avhängig på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan dunkel och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip som obehandlat virke. Åtgärd med järnvitriol
– skyddar inte kontra regn, utan fukt ska kunna torka ut via att panelen ventileras bra
– skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ner träet så att ytan eroderas samt spricker
– ger ett smått till intet resistans kontra svamp- och mögelpåväxt
– skänker en yta där träets struktur framträder
– skänker en kulör som varierar med belysning samt luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat virke
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund samt plåttak
– kan missfärga närliggande mark samt golvytor vid urlakning.

Mögelallergi

Att reagera på mögel behöver inte betyda att man lider av mögelallergi. De som framförallt uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av åtskilliga andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, framförallt i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som vanligtvis har hand om att utrota bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligt börjar skapa antikroppar mot för kroppen alldeles ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en dålig lukt som är som starkast när man precis går in i huset för att man därefter snart vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken typ av svamp det rör sig om.

En frisk person klarar nästan i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av exempelvis AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, möjligtvis till följd av mögelexponering bidra till väldigt farliga konsekvenser.

Mögel i hus bör helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas omedelbart, oavsett ifall man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Ifall man inte kan avlägsna materialet så kan man använda mögeldödande medel såsom Fulstopp. Också vanligt diskmedel äger mögeldödande effekt. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare betydelsefullt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Följaktligen är det typiskt med mögel i badrum och andra våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare och vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur samt förblir torra eller möjliggör för duglig ventilering vilket innebär att fukten raskt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är ofta så små att de kan sväva obehindrat i luften och därför är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att tillgå, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns också ögondroppar ifall man har besvär med rinniga och kliande ögon, samt en hel uppsjö skilda nässprayer. Dessa läkemedel finns tillgängliga receptfritt. Ifall man får astmatiska besvär så ska man bli undersökt av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligtvis i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte uppleva sig tröstlös, det är möjligt att behandla!

Mikrobiell påväxt – ett förstadie till bekymmer

När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, vissa protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt hävda att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synlig mögel och dylikt. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till illa lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått problem med mögel eller annan mikrobiell påväxt bör man inte avvakta utan ta itu med det med detsamma eftersom det enbart kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier även visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får besvär med luftvägarna samt andningen.

Ifall man är osäker på var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att hitta just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt ta bort samt ersätta det angripna materialet med nytt samt fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Om det inte är genomförbart kan man rengöra ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligtvis är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det viktigt att fixa de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation samt isolering ifall det gäller källare, vindar alternativt husgrunder, där det är vanligt med fukt. Även dränering är bra att titta över ifall man har besvär med fukt i grunden. Det kan dessutom hjälpa om temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan typisk tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det betydelsefullt att fogarna är riktigt täta samt att man har en god ventilation, och att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan hitta ett fotfäste.

En torr samt fräsch miljö är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.

Den dåliga lukten som kommer från mögel

Många som upplevt mögel vet att det ofta bildas en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken samt ofräsch. Det är också en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att distribuera möglet, men de kan också orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till retning i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är vad som orsakar den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att nyttja då man undersöker om man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar samt inredning och det är ibland tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta trots att man har lyckats tillintetgöra möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge ifall man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem åtskilliga gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare och vindar. Med tanke på att fukten är väsentlig för möglets förekomst är det betydelsefullt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och även dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det emellanåt angeläget att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det en del annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är naturligtvis upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med och var det förekommer.

Ifall möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, över kakel alternativt andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel eller diskmedel och efteråt torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som även är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en speciell teknisk anordning. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga platser.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock kostsamt och mödosamt, men det enda sättet som åstadkommer så att man blir fullkomligt kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man bruka foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis förstör molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid rätt behandling är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.