Archive for May, 2015


Mikrobiell påväxt – ett förstadie till bekymmer

När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, vissa protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett […]

Read More...