Archive for November, 2014


Spåra möglet effektivt med hjälp av en mögelhund

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att finna mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid jobbet innan mögelsanering har ökat genom åren. Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en massor olika saker man kan träna en hund för. Med […]

Read More...