Archive for September, 2014


Mossor och lavar – två oerhört lika växter

Det finns mängder av underarter till mossor och lavar som är väldigt lika varandra både till färg och form. Men skenet bedrar, det rör sig om två vitt skilda växter, som kan behärska annorlunda förhållande och som är känsliga för annorlunda saker. Lavar är sannerligen inte en växt per se utan en symbios mellan en […]

Read More...