Archive for August, 2014


Mossa, en oönskad gäst

Mossa, som för det mesta är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam alternativt mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i närbelägen miljö. Det finns omkring tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige. Mossa Mossa trivs […]

Read More...