Archive for August, 2014


Mossa på tak och takpannor

Det kan resultera i stora omkostnader att fixa tak samt takpannor som har råkat ut för växtlighet av mossa. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten. Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp. Mossa är en växt som trivs där det är mycket fukt och gärna i […]

Read More...