Archive for June, 2014


Fukt kan medföra negativa konsekvenser för din krypgrund

En krypgrund kan enkelt påverkas negativt av fukt om den är ogynnsamt placerad eller om den är felkonstruerad. Det är så pass typiskt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador och mögel. Fukt i krypgrunden kan dessutom ge upphov till dålig lukt från exempelvis kemikalier som finns […]

Read More...