Archive for June, 2014


Vanliga besvär med krypgrund

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som innebär en ventilerad alternativt oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan. Detta innebär att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns dock en hel del vanligt förekommande problem med just krypgrunder som framförallt härrör genom fuktskador. Sommarkondens är en vanlig anledning till […]

Read More...