JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för pigmentering samt konservering av timmer samt såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

Järnvitriol används dessutom som fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan dessutom användas vid målning av träfasader. Behandlingen skänker träet en grå ton som efter viss tidrymd liknar den gråa yta som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synlig efter åtgärd.

järnvitriol

En vanlig mix är 700 gram järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta lite diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men egentligen så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft skydd mot fukt alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas successivt efter målningen i tempo med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den särdeles beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används ibland såsom ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat virke. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på grov träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat trä.

En åtgärd med järnvitriollösning på en träyta skänker efter kort tidrymd en fager och oföränderlig, brungrå till silvergrå färg. Bräderna bör behandlas innan uppsättning, då det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men inget nämnvärt beskydd mot biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en varaktig, grå beläggning, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton som någotsånär bra överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör utav väderlek samt vind. I litteraturen kan man finna skilda rekommendationer utav blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens yta har porösare områden eller områden med kärnvirke, alternativt om den utsätts för regn direkt efter målning innan den torkat in.

Man brukar rekommendera ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer tunn lösning vara tillräckligt. Det är tillrådligt att göra test i god tid före behandlingen, helst några månader före, därför att resultatet kan fluktuera avhängig på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan dunkel och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip som obehandlat virke. Åtgärd med järnvitriol
– skyddar inte kontra regn, utan fukt ska kunna torka ut via att panelen ventileras bra
– skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ner träet så att ytan eroderas samt spricker
– ger ett smått till intet resistans kontra svamp- och mögelpåväxt
– skänker en yta där träets struktur framträder
– skänker en kulör som varierar med belysning samt luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat virke
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund samt plåttak
– kan missfärga närliggande mark samt golvytor vid urlakning.